Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 30. prosince 2021.

Společnost Humoq se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků našich stránek a aplikací, včetně uživatelů nad věk 13 let ("Obecní uživatelé") a uživatelé mladší 13 let ("Dětští uživatelé").

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů" nebo "Zásady") je navržen tak, aby poskytoval transparentnost postupům a zásadám ochrany osobních údajů společnosti Humoq pro informace, které shromažďujeme od obecných uživatelů prostřednictvím naší webové platformy humoq.cz, mobilních aplikací, služeb vydavatelství Humoq a dalších. informace, které můžeme shromažďovat od dětských uživatelů prostřednictvím webů a aplikací pro širokou veřejnost ("Humoq Public Site") a také prostřednictvím našeho samostatného webu Kids.humoq.cz ("Humoq Kids Site").

< p>Stránky Humoq General a Humoq Kids Site (společně "Humoq Site") jsou a jsou ve vlastnictví společnosti Humoq BV (v těchto Zásadách označovány jako "Humoq", "my", "naše " nebo "my"). BV ("Humoq") je společnost založená podle norského práva.

Používáním veřejné stránky Humoq souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Zásadami ochrany osobních údajů a budete jimi vázáni a souhlasíte se zpracováním, shromažďováním, používání a zpřístupňování vašich informací a údajů v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů nepřijímáte, nepoužívejte prosím stránky Humoq. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, tím, že svým dětem povolíte používat stránky Humoq Kids, souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů jménem svého dítěte.

Komu. zobrazit naše postupy ochrany osobních údajů specifické pro web Humoq Kids a dětské uživatele, klikněte prosím zde. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].

1. Obecné informace

Všechny funkce na stránkách Humoq mohou uživatelé používat bez nutnosti registrace. Od uživatelů nejsou vyžadovány žádné osobní údaje (jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla). Humoq může shromažďovat určitá elektronická data (jako je IP adresa uživatele, soubory cookie nebo ID zařízení).

Když uživatel klikne a opustí web Humoq Kids, Humoq se může pokusit upozornit uživatele, že jsou opuštění webu Humoq Kids a že tyto zásady ochrany osobních údajů již nebudou platit. Když uživatel poskytne osobní údaje na jakékoli webové stránce nebo aplikaci třetí strany, zpracování těchto osobních údajů bude podléhat jakémukoli oznámení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na daný web/aplikaci. V žádném případě nebude Humoq jednat jako správce dat nebo zpracovatel takových osobních dat.

2. Sběr dat a účely

Naše servery automaticky rozpoznávají názvy domén a IP adresy návštěvníků (číslo přidělené počítačům na internetu). Web Humoq může shromažďovat anonymní "provozní data", která vás osobně neidentifikují, ale tato data mohou být užitečná pro marketingové účely nebo pro zlepšení námi nabízených služeb.

Když váš počítač nebo mobilní zařízení komunikuje s našimi webovými servery (například když navštívíte stránky Humoq), naše webové servery automaticky shromažďují informace o používání. Tyto informace o používání zahrnují informace o tom, jak naši návštěvníci používají a procházejí web Humoq. Může zahrnovat počet a frekvenci návštěvníků každé webové stránky a délku jejich pobytu, typ prohlížeče a údaje zprostředkovatele identifikující webovou stránku navštívenou před a po návštěvě našeho webu.

Informace o provozu mohou být také sdíleny s partnery a inzerenty v souhrnné a anonymní podobě. Více informací o sdílení informací bude v kapitole 7.

Inzerenti na veřejném webu Humoq mohou navíc obdržet informace shromážděné pomocí cookies pro účely cílené reklamy. Více informací o používání cookies naleznete níže.

3. Uchovávání dat

Humoq může ukládat data uživatelů pro následující účely:

ke zlepšení webu Humoq a vývoji nových funkcí;
k podpoře následných dotazů na služby zákazníkům;
Zvýšit bezpečnost a zabezpečení webu Humoq; nebo
Dodržujte naše zákonné povinnosti.
Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude přiměřeně nutné pro účely, pro které byly tyto údaje shromážděny.

4. Hry třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů jinými správci údajů než Humoq, jako jsou poskytovatelé her třetích stran na webu Humoq. Příslušný poskytovatel takovéto hry třetí strany je odpovědný za to, že jeho zpracování osobních údajů v kontextu hry je v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

Humoq obecně nepovoluje obsah třetích stran. poskytovatelům ke shromažďování osobních údajů o Uživatelích. Pokud však budou jakékoli osobní údaje shromažďovány poskytovatelem obsahu třetí strany, společnost Humoq bude smluvně vyžadovat, aby jejich zpracování osobních údajů v kontextu hry bylo v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

< h2>5. Cookies

Stejně jako mnoho webových stránek a aplikací využívá tato stránka Humoq "cookies", které jsou uloženy v počítači uživatele. Sítě třetích stran ("inzerenti"), které zobrazují reklamy na stránkách Humoq, mohou navíc používat soubory cookie. Soubory cookie jsou způsob, jak si zapamatovat, kdo jste. Cookie je malý textový soubor, který je uložen na pevném disku vašeho počítače nebo dočasně uložen v paměti vašeho počítače. Existují dva typy souborů cookie: "session" řízené a "trvalé". Soubory cookie relace se vymažou z vašeho počítače, když zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookie ukládají informace pro pozdější použití zítra, příští týden, příští měsíc nebo po uplynutí doby platnosti.

Společnost Humoq a její Inzerenti mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie k vylepšení a přizpůsobení vašich zkušeností na veřejnosti Humoq Web, včetně:

provozování a vylepšování nabídek na webu Humoq;
za účelem pomoci ověřit vaši identitu na webu Humoq;
zapamatovat si vaše preference;
poskytnout a pomáhat při měření a zkoumání účinnosti nabídek Humoq;
personalizovat obsah, který vám poskytujeme prostřednictvím webu Humoq; a
k zobrazování cílených reklam.
Informace o tom, jak se na webu Humoq Kids používají soubory cookie, naleznete níže v části Dětští uživatelé.

Uživatelé mohou odmítnout ukládání souborů cookie nebo je smazat změnou nastavení prohlížeče ve svém počítači. Doporučujeme, aby uživatel navštívil webovou stránku dodavatele prohlížeče, aby se dozvěděl více o tom, jak změnit nastavení svého internetového prohlížeče.

Uživatel se také může rozhodnout odstranit nainstalované soubory cookie. Uživatelé to mohou provést následujícími způsoby:

Internet Explorer
Odstraňte stávající technologie sledování pomocí dílčí možnosti "Možnosti Internetu" v nabídce "Nástroje" vašeho prohlížeče nebo dotazem na funkci podpory vašeho prohlížeče. Zakažte budoucí technologie sledování pomocí stejných ovládacích prvků prohlížeče. Další informace týkající se deaktivace většiny technologií sledování mohou být dostupné prostřednictvím funkce podpory vašeho prohlížeče. (Další informace naleznete v části "nápověda" vašeho prohlížeče.)

Google Chrome
Odstraňte stávající technologie sledování pomocí dílčí možnosti "Vymazat údaje o prohlížení..." v prohlížeči "Nástroje" nebo podle pokynů funkce podpory vašeho prohlížeče. Zakažte budoucí technologie sledování pomocí stejných ovládacích prvků prohlížeče. Další informace týkající se deaktivace většiny technologií sledování mohou být dostupné prostřednictvím funkce podpory vašeho prohlížeče. (Další informace naleznete v části "nápověda" vašeho prohlížeče.)

Mozilla Firefox
Odstraňte stávající technologie sledování pomocí dílčí možnosti "Vymazat nedávnou historii…" v části "Historie" vašeho prohlížeče nebo podle pokynů funkce podpory vašeho prohlížeče. Zakažte budoucí technologie sledování pomocí stejných ovládacích prvků prohlížeče. Další informace týkající se deaktivace většiny technologií sledování mohou být dostupné prostřednictvím funkce podpory vašeho prohlížeče. (Více informací naleznete v části "nápověda" vašeho prohlížeče.)

Zařízení, které používáte pro přístup na stránky Humoq, můžete nechat upozornit, když soubor cookie nebo většina ostatních technologií sledování (jiné než soubory cookie Flash) jsou nastaveny, nebo můžete tato upozornění vypnout. To se provádí prostřednictvím vašeho prohlížeče na zařízení, které používáte k přístupu na web. Další informace o výstrahách a jejich odstranění mohou být k dispozici prostřednictvím funkce podpory vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že odstraněním, odmítnutím, zakázáním nebo vypnutím technologií sledování pomocí výše uvedených možností neodstraníte soubory cookie Flash. Další informace o souborech cookie Flash a o tom, jak je odstranit z počítače, naleznete na webových stránkách společnosti Adobe.

Upozorňujeme, že určité oblasti a funkce webu Humoq jsou přístupné pouze ve spojení s technologiemi sledování a deaktivací Společnost Tracking Technologies vám může zabránit v přístupu k takovému obsahu.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně souborů cookie, kontaktujte nás na adrese privacy@humoq .cz.

6. Odkazy na webové stránky třetích stran

Veřejné stránky Humoq vědomě odkazují na následující webové stránky třetích stran. Názvy těchto webových stránek třetích stran jsou propojeny s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

YouTube
Facebook
Instagram
Co se děje
vzrušení
skiff< br /> Některé hry třetích stran publikované na veřejném webu Humoq a webu Humoq Kids odkazují na weby třetích stran. Humoq používá technologie a lidi ke sledování těchto odkazů na nevhodný obsah, ale nemá plnou kontrolu nad hrami třetích stran na webu Humoq.

7. Sdílení informací

Humoq může sdílet vaše trvalé identifikátory s třetími stranami, jako jsou obchodní partneři, pokud:

Zabezpečení: Můžeme zveřejnit informace o našich uživatelích, včetně IP adresy, když znovu povinni tak učinit ze zákona, na žádost orgánů provádějících vyšetřování nebo ověřit nebo vynutit dodržování zásad a platných zákonů, kterými se web Humoq řídí. Můžeme také zpřístupnit takové uživatelské informace, pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Humoq nebo našich příbuzných obchodních partnerů, našich zákazníků nebo jiných.

Souhrnné informace: Můžeme prozradit ne -identifikace agregovaných uživatelských statistik třetím stranám pro různé účely, včetně zpřístupnění našich služeb potenciálním partnerům a dalším třetím stranám. Příklady takových neosobních informací zahrnují počet uživatelů, kteří navštívili tuto stránku Humoq nebo hráli určitou hru na této webové stránce po určitou dobu.

Reklama: Můžeme sdílet technické informace, jako je IP adresa nebo ID zařízení u našich reklamních partnerů. Pro reklamu na veřejných stránkách Humoq mohou být tyto informace použity k vytváření behaviorálně cílených reklam nebo profilování. Aby bylo možné inzerovat na webu Humoq Kids, budou tyto informace sdíleny pouze za účelem poskytování kontextové reklamy a omezení frekvence reklam.

8. Mezinárodní přenosy dat

Společnost Humoq může spolupracovat s třetími stranami mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a přenášet o vás údaje do zemí jejich bydliště. Když sdílíme osobní údaje pocházející z EU s organizací mimo EHP, budeme tak činit na základě standardních smluvních doložek EU, s vaším souhlasem nebo proto, že je takový přenos nezbytný pro plnění smlouvy.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně našich zásad týkajících se mezinárodních přenosů dat, kontaktujte nás na adrese [email protected]. p>

9. Podřízení uživatelé

Uvědomujeme si důležitost ochrany soukromí dětí a vyzýváme rodiče, aby pravidelně kontrolovali a sledovali, jak jejich dítě využívá online aktivity. To je důvod, proč jsme vytvořili samostatné prostředí přizpůsobené věku pro dětské uživatele prostřednictvím webu Humoq Kids nebo prostřednictvím věkové hranice v určitých hrách na veřejném webu Humoq: může vám být předložen věk, abyste dodrželi zákon. obrazovce při spuštění hry. Když se objeví tato věková obrazovka, je důležité zadat správný věk. Na základě informací o vašem věku a nastavení zařízení Humoq nezpracovává osobní údaje dětí pod minimální věkovou hranicí (dětští uživatelé) stanovenou legislativou v jednotlivých jurisdikcích pro behaviorální reklamu.

Věk dětských uživatelů. -Omezený herní zážitek na Humoq Public Site a Humoq Kids Site podporuje a je v souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí online ("COPPA"). Dveře na stránkách Humoq General a Humoq Kids nebudou od dětských uživatelů vyžadovat žádné osobní údaje. Jakékoli reklamy zobrazené na stránkách Humoq Kids Site a Humoq Kids Site nebo jakákoli registrace ve zkušenostech dětských uživatelů nejsou vyžadovány. Hry s věkovým omezením na veřejném webu Humoq jsou přiměřené věku. Web Humoq Kids a věkově omezený herní zážitek dětských uživatelů na veřejném webu Humoq nebudou zobrazovat reklamy cílené na chování a neumožňují třetím stranám je používat. Za tímto účelem sledujte aktivity dětských uživatelů.

Web Humoq Kids a věkově omezený herní zážitek dětských uživatelů na veřejném webu Humoq mohou shromažďovat a používat IP adresy a další trvalé identifikátory, včetně souborů cookie, od dětských uživatelů, ale pouze za účelem podpory našich interních operací, abychom nám pomohli:

Určit, zda jste dítě nebo dospělý pro účely ochrany údajů, abyste mohli určit právní požadavky na naše zpracování vašich údajů
Údržba nebo analýza provozu webu Humoq Kids
Síťová komunikace
Ověřování uživatelů webu Humoq Kids nebo přizpůsobení obsahu
Publikování kontextových reklam a omezení frekvence reklam na webu Humoq Kids
My rozdělili naši platformu do několika sekcí. Humoq Kids byl vytvořen pro naši nejmladší cílovou skupinu a je plně v souladu se zákonem COPPA. Pokud jste dětským uživatelem, měli byste stránky Humoq Kids používat pouze se svolením rodiče nebo zákonného zástupce. Na humoq.cz najdete hry pro uživatele starší 13 let. humoq.cz není zaměřen na děti do 13 let a vědomě nebude shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 13 let.

Další informace o COPPA naleznete v této jednoduché jednostránkové informační příručce o programu kidSAFE Seal Program: https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html.

10. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud jste jednotlivec v Evropské unii (EU), shromažďujeme a zpracováváme údaje o vás pouze tehdy, máme-li k tomu právní základ podle platného práva EU. To znamená, že vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, když:

Nezbytné pro oprávněný zájem (nepřevýšený vašimi individuálními zájmy v oblasti ochrany osobních údajů), jako je prevence podvodů, zlepšování Služby a zvyšování bezpečnosti Služby a síťové infrastruktury;
Souhlasili jste s tímto shromažďováním a zpracování pro konkrétní účel;
Nezbytné pro splnění našich smluvních závazků; nebo
Splnění zákonné povinnosti je povinné.
Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na naše oprávněné zájmy, máte právo vznést námitku. Více informací o výkonu tohoto práva naleznete v kapitole 11 o Individuálních právech. Některé příklady našich oprávněných zájmů a zpracovávaných údajů zahrnují:

Zabezpečení sítě a informací (IP adresa, ID uživatele/zařízení)
Zákaznická podpora a prevence podvodů (e-mailová adresa)
Vylepšování našich produktů a služeb (protokoly aktivit)
Tam, kde se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo odmítnout. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás prosím pomocí informací v části 12 o Kontaktování individuálních nároků.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další informace o právním základu pro naše shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na [email protected].

11. Individuální práva

Společnost Humoq vám poskytuje určité možnosti, pokud jde o vaše osobní údaje. Přečtěte si prosím informace níže, které shrnují vaše volby a jak je použít. Na všechny požadavky odpovíme v přiměřené době. Pokud naše úplná odpověď bude trvat déle než měsíc kvůli složitosti nebo rozsahu, budeme vás o tom informovat a budeme vás průběžně informovat. Před splněním jakékoli žádosti si můžeme vyžádat další informace k ověření vaší identity.

Zkontrolujte a aktualizujte své údaje: Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které shromažďujeme, a na jejich aktualizaci. Chcete-li tyto údaje zkontrolovat nebo aktualizovat, odešlete žádost pomocí kontaktních údajů na konci této části.

Smazání údajů: Máte také právo na vymazání svých osobních údajů. To je někdy známé jako "právo být zapomenut". Chcete-li požádat o vymazání všech osobních údajů o vás, odešlete žádost pomocí kontaktních údajů na konci této části.

Po vymazání vašich osobních údajů z našich služeb nemůžeme okamžitě smazat žádné zbývající kopie z naše aktivní servery a nemusí okamžitě odstranit data z našich zálohovacích systémů pro archivaci, prevenci podvodů a zneužití, analýzy, dodržování zákonných povinností nebo z našich zálohovacích systémů. jinak se důvodně domníváme, že k tomu máme legitimní důvod. Můžeme také odmítnout vyhovět této žádosti za určitých zvláštních okolností, například když jsou údaje nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro uplatnění/obhajování právního nároku.

Omezení zpracování: Vy máte právo za určitých okolností omezit, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Toto je alternativa k žádosti o vymazání vašich údajů. Místo toho, abyste nás požádali o vymazání všech vašich osobních údajů, můžete požádat, abychom omezili používání vašich osobních údajů pro určité účely. Pokud vznesete námitku proti přesnosti vašich osobních údajů a my pracujeme na ověření těchto informací, nebo pokud chcete, abychom si vaše osobní údaje ponechali v souvislosti s právním nárokem, ale chcete, abychom zastavili zpracování, můžete požádat, abychom omezili naše zpracování.

Přenositelnost údajů: Máte právo obdržet kopie svých informací ve strukturovaném, běžně používaném formátu, abyste mohli svá data přesouvat mezi naší službou a službami ostatních. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů si můžeme vyžádat další informace k ověření vaší identity.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo pokud je zpracování vašich údajů založeno na oprávněných zájmech. Můžete požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Je to absolutní právo a tuto žádost nemůžeme odmítnout. Kromě přímého marketingu, pokud chcete uplatnit toto právo, musíte v závislosti na vaší konkrétní situaci uvést konkrétní důvody, proč máte námitky proti zpracování vašich údajů. I po opětovném obdržení takové žádosti můžeme pokračovat ve zpracování, pokud je to nutné pro výkon/obhajobu právního nároku nebo pokud můžeme prokázat přesvědčivý oprávněný důvod pro zpracování.

Pokud je jakýkoli nárok vznesený podle tato část je zjevně neopodstatněná nebo přehnaná, můžeme žádost odmítnout nebo účtovat přiměřený poplatek za vyřízení žádosti. Pokud se rozhodneme vaši žádost odmítnout, sdělíme vám důvody, proč jste nepodnikli žádné kroky, a poradíme vám další možná řešení. Pokud zjistíme, že je vyžadován přiměřený poplatek, okamžitě vás o tom informujeme a vyhovíme vaší žádosti, jakmile poplatek obdržíme.

12. Kontakt pro individuální nároky

Při odesílání žádosti o uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv použijte níže uvedené informace. Prosím, neposílejte požadavky přes více než jeden komunikační kanál. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom na vaši žádost odpověděli v přiměřené době.

E-mail: [email protected]< /p>

Pokud jste občanem EU nebo rezidentem EU a přejete si vznesete obavy ohledně našeho použití vašich informací (a aniž by byla dotčena jakákoli další práva, která můžete mít), máte právo to nahlásit svému místnímu nadřízenému.

13. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, abychom se přizpůsobili novým technologiím, průmyslovým praktikám, právním požadavkům nebo jiným účelům. Pokud tyto zásady aktualizujeme, změny se projeví na této stránce a aktualizujeme datum "poslední aktualizace" výše.

14. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo konkrétně shromažďování údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo: